Hiển thị tất cả 9 kết quả

Tượng Phật A Di Đà, Tượng A Di Đà Bằng Gỗ Đẹp

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, thì đặt tượng phật A Di Đà hoặc thờ tượng phật A Di Đà là nét đẹp văn hóa đã có từ lâu đời.