Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tượng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Đẹp, Tinh Xảo

Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ tát của Phật Giáo, hai ngài là thị giả của đức Phật Thích Ca. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi cưỡi voi trắng thị giả bên Phải còn Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử thị giả bên trái Phật Thích Ca.

Tượng Văn Thù Bồ Tát và tượng Phổ Hiền Bồ Tát là một trong những pho tượng Phật được thờ cúng, trưng bày tại nhiều ngôi chùa lớn của Việt Nam và tại nhiều gia đình người Việt.