Hiển thị kết quả duy nhất

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bằng Gỗ Đẹp, Chuẩn Thờ

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn còn được gọi với các tên khác như Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm, Thiên Thù Bồ Tát, … ngài là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn được thờ tự tại nhiều ngôi chùa lớn của Việt Nam và trong nhiều gia đình người Việt.