Hiển thị kết quả duy nhất

Tượng Phật Dược Sư Bằng Gỗ Cao Cấp, Chuẩn Thờ

Dược Sư tức là Thầy Thuộc, Phật Dược Sư chính là vị phật thông suốt mọi y dược của thế gian. Ngài có thể chữa trị hết những bệnh khổ của chúng sanh, những ảo tưởng do thâm, sân, si. Tượng Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi tại nhiều ngôi chùa lớn của Việt Nam và trong các gia đình người Việt,